Máy phay khắc HL CNC

Đơn vị HL-550 HL-650 HL-750
Kích thước bàn làm việc (mm) 500*400
Rãnh chữ T 5-12*60
Hành trình Trục X (mm) 500
Hành trình Trục Y (mm) 400
Hành trình Trục Z (mm) 200
Tải trọng lớn nhất (Kg) 200
Đường kính Trục chính (mm)
Khoảng chách từ đầu trục chính đến bàn máy. (mm)
Tốc độ trục chính (r/min)
Độ côn trục chính
Trục chính motor (Kw)
Tốc độ cắt ( mm/min)
Độ chính xác tại vị trí (mm)
Độ chính xác lặp lại ( mm)
Trọng lượng máy (Kg)
Kích thước máy (mm)
Đơn vị HL-870 HL-1210 HL-1512
Kích thước bàn làm việc (mm)
Rãnh chữ T
Hành trình Trục X (mm)
Hành trình Trục Y (mm)
Hành trình Trục Z (mm)
Tải trọng lớn nhất (Kg)
Đường kính Trục chính (mm)
Khoảng chách từ đầu trục chính đến bàn máy. (mm)
Tốc độ trục chính (r/min)
Độ côn trục chính
Trục chính motor (Kw)
Tốc độ cắt ( mm/min)
Độ chính xác tại vị trí (mm)
Độ chính xác lặp lại ( mm)
Trọng lượng máy (Kg)
Kích thước máy (mm)
Sản phẩm cùng loại